4 min read

Om teksten:

Fra: Kommunistisk Orientering nr. 5, 27. juni 1975, s. 1-2.

Nekrolog over stifteren og lederen af Liberation Support Movement (stiftet i 1968), LSM i USA og Canada, som var en inspiration for KAK/KUF i opbygningen af det danske solidaritetsarbejde i Tøj til Afrika – Oversat fra nedenstående nr. af . LSM News.

Se også Don Barnetts artikel “Om dogmatisme og proletariat” i dette nr. af Kommunistisk Orientering, s. 2-8.

LSM News, Volume 2, Issue 2 Summer 1975.

Læs mere om Don Barnett i LSM News from Liberation Support Movement, Information Center, Volume 2, Issue 2 Summer 1975.

Mau Mau from Within - Cover.

Don Barnett skrev sammen med Karari Njama bogen: Mau Mau from within : autobiography and analysis of Kenya’s peasant revolt by Barnett, Don, 1930-1975; Njama, Karari, author. Oprindelig udgivet af Monthly Review Press i 1966, Og er stadig et hovedværk om Mau Mau oprøret i Kenya i 1950erne mod engelsk imperialisme.

Den er i år januar 2021 udkommet i en ny udgave på de canadiske forlag Daraja Press.


Don Barnett, Liberation Support Movements grundlægger og formand døde den 25. april i år af et hjerteslag. Han blev kun 45 år gammel. Hans alt for tidlige død er et tab for hans familie, for LSM og alle, der kæmper for proletarisk  internationalisme og socialisme.

Don Barnett blev født den 10. januar 1930 i  Los Angeles. Han gennemførte en universitetsuddannelse, idet han skiftede studieretning  2 gange; han afbrød studier i politisk videnskab på grund af pres fra reaktionære lærere, og han afbrød filosofiske studier, som han fandt for højtravende og virkelighedsfjerne. Til sidst fuldførte han studier i  socialantropologi, hvor han havde mulighed for at beskæftige sig med  nulevende folkeslag, som kæmper for at ændre samfundet. I  dokumentariske beretninger satte han målbevidst de undertrykte massers interesser i forgrunden. Gennem de livshistorier og interviews med revolutionære i Kenya og det sydlige Afrika, som han optog på bånd og redigerede, lod han de undertrykte selv komme til orde med det erklærede mål at øge den folkelige forståelse, solidaritet og støtte til deres kampe.

Som teoretiker og strateg anvendte han den dialektiske materialisme på løsningen af de problemer, nutidens imperialistiske verden stiller. I en række artikler og pjecer begyndte han at udvikle en strategi med retningslinier for den rolle, nordamerikanske revolutionære kan og bør spille i dag. Han var en utrættelig modstander af alle former for chauvinisme og undertrykkelse, og han erkendte nødvendigheden af international solidaritet og kammeratlige, kritiske forbindelser mellem alle revolutionære kræfter.

Don Barnetts revolutionære indstilling viser sig klart i  hans handlinger.   Han var en af lederne i kampen mod USAs aggression i Vietnam under den store eskalation i midten af tresserne. Han var med til at danne en række organisationer, som mundede ud i dannelsen af Liberation Support Movement i 1968. I de sidste 7 år har han ledet LSM gennem tykt og tyndt. Det er i høj grad takket være hans fremsyn og organisatoriske evner, at LSM i dag er en konsolideret organisation, der omfatter et stort trykkeri og forlag i Vancouver, Canada, og enheder på øst- og vestkysten af USA, som med tøj, medicin og litteratur støtter befrielsesbevægelser i Afrika og Mellemøsten.

Don Barnett
Don Barnett


Det sidste år af sit liv brugte Don Barnett det meste af sin energi på at uddanne andre til disciplinerede og selvopofrende revolutionære i en kammeratlig atmosfære af kritik og selvkritik. Det er ingen let opgave at omdanne nordamerikanere til disciplinerede revolutionære, og der har været mange skuffelser undervejs. Desværre døde Don Barnett netop som han skulle under behandling af speciallæger for sit dårlige hjerte, og netop som han havde planlagt at trække sig delvis tilbage fra det daglige organisatoriske pres. På grund af hans utrættelige arbejde var LSM til  sidst blevet stærk nok til at overtage mange af hans opgaver, så han kunne hellige sig det arbejde, han holdt mest af, de teoretiske studier.

Don Barnetts død er et hårdt tab for alle revolutionære, for LSM og for KAK, som gennem de sidste år har haft et nært samarbejde med LSM. Hans liv har ikke været forgæves, det arbejde, han begyndte på, vil blive fortsat af andre.