Ungkommunisten1969, nr. 4, s. 14-15.
Ungkommunisten1969, nr. 4, s. 14-15.
4 min read

Om artiklen

Fra: Ungkommunisten, 2. årg, april 1969, nr. 4, s. 16-17.

Fra “Thai Patriots Bulletin” nr. 23, april 1969.

TPLA og folket i Loei, Phitsanulok og Phetchabun provinserne har vundet strålende sejre i deres kamp for at smadre USA-Thanom klikens storstilede ”omringnings- og udryddelses”-kampagner. Endvidere har brødrene fra det nationale mindretal i Phu Lom Lo koncentrationslejren grebet til våben i en heltemodig og vedvarende kamp mod USA-Thanom kliken og har tilføjet dem stor skade. USA-Thanom kliken indrømmer, at ovennævnte kamp har betydet folkets ødelæggelse af Phu Lom Lo koncentrationslejren.

Koncentrationslejrene eller de såkaldte ”strategiske landsbyer” er USA-Thanom klikens vigtige plan til at kontrollere og undertrykke folket. De har brugt denne metode i Syd-vietnam, men stadig uden resultat. Formålet er at adskille folkets væbnede styrker fra folket for at holde dem fra at gribe til våben. For at bedrage folket plejer de at give den slags koncentrationslejre navne som ”Selvhjælps-boplads” og ”Bjergstammernes velfærdsboplads” i de nationale minoriteters områder. Thanom-klikens indenrigsminister oplyste, at der allerede var 50 ”Selvhjælps-bopladser” med 300.000 indbyggere. De vil oprette endnu 21 af denne type koncentrationslejre i 18 provinser i år.

Forholdene i koncentrationslejrene

Efter oprettelsen af lejrene sender USA-Thanom kliken tropper og politi ud for at drive de nationale mindretal ind i koncentrationslejrene. Først lokker de dem ind i lejrene, og hvis folket nægter at flytte, tvinger de dem med våbenmagt. Når folket sætter sig til modværge og nægter at forlade deres fødeegn, brænder tropper og politi deres huse og deres høst og stjæler deres husdyr. Med bajonetter og barbariske gerninger driver USA-Thanom kliken de nationale mindretal ind i ”Bjergstammernes velfærds-bopladser”, ”Bjergstammernes interneringscenter”, ”Bjergstammernes opsamlingscenter” osv. Koncentrationslejrene er omgivet af hegn og strengt vogtet af tropper og politi. Folk, som skal på arbejde udenfor lejren, må indhente tilladelse i forvejen. Desuden fastsætter de udgangstiden og den mængde føde, folket må bringe ud af lejren. Hvis nogen kommer for sent, vil han blive arresteret eller idømt en bøde.

USA-imperialismens forbrydelser

De amerikanske imperialistiske aggressorer står bag oprettelsen af koncentrationslejrene. De forsyner den forræderiske Thanom-klike med penge og forskellige materialer. Desuden er amerikanske bandit-tropper med til at drive folket ind i lejrene. I den nordlige region er USOM’s (United States Operation Mission) personale og USA’s konsulat i Chiang Mai provinsen endog gået så vidt som til åbent og personligt at lede inddrivningen. Desuden rejser USA’s Bangkok-ambassadør ofte til koncentrationslejrene for at ”inspicere”.

Phu Lom Lo koncentrationslejren

Phu Lom Lo koncentrationslejren, der hedder ”Phu Lom Lo bjergstammens velfærdsboplads” er den største lejr for de nationale mindretal i det nordlige Thailand. Det har et areal på 300.000 rai (1 rai = 1.600 kvadratmeter). De nationale mindretal i lejren kommer fra Phitsanulok, Tak og Chiang Mai provinserne. Denne koncentrationslejr bliver nøje overvåget af Howard L. Parsons, USOM’s direktør.

Når de nationale mindretal er blevet drevet ind i lejren, bliver de undertrykt og lever et fattigt liv. Landsbypiger tvinges til at blive skøger. De der nægter og sætter sig til modværge bliver arresteret, fængslet og endog skudt.

Ødelæggelse af lejren

Siden d. 7 november 1968 har de nationale mindretal i denne lejr, der hader USA-Thanom kliken dybt, grebet til våben og sammen med folkets væbnede styrker kæmpet heltemodigt og vedholdende. De sårede koncentrationslejrens chef, dræbte og sårede to medlemmer af ”Bjergstammens velfærdskorps”. Endelig d. 6. december angreb folkets væbnede styrker og folket lejren, brændte kontoret og ødelagde en jeep og en traktor. Folket og folkets væbnede styrker knuste denne gang USA-Thanom klikens tropper og politi. Og siden da eksisterer Phu Lom Lo koncentrationslejren kun på papiret.

5 stjerner vignet