Ungkommunisten 1968, nr. 3, for- og bagside
Ungkommunisten 1968, nr. 3, for- og bagside
1 min read

Om artiklen:

Fra: Ungkommunisten, 1. årgang, marts 1968, nr. 3, s. 16.


I Kina sidste år, på et tidspunkt, hvor man netop skulle til at genoptage de faglige studier efter kulturrevolutionen, besøgte jeg et kollegium for arkitektstuderende i Shanghai.

”Vi læser i den vestlige presse”, sagde en ung rødgardist til mig, ”at man hos jer er bekymret for og forfærdet over, at der ikke har været undervisning i Kina i et helt år”. ”Hvordan skal det dog gå i fremtiden”, skrives der bekymret, ”når skolerne lukker, så børnene ikke lærer at læse og skrive og de unge ikke kan få deres eksaminer?” ”Men vi kan fortælle dem”, sagde rødgardisten, ”at de ikke behøver være bekymrede. På det ene år har vi lært mere end på mange andre år tilsammen. Vi har lært marxisme: Vi har lært at læse Mao Tse-tungs værker og at lave politik: Vi har lært AT LAVE REVOLUTION!