INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

! Falsk interview med G. Habash i Life

[Ungkommunisten, august 1970, 3. årgang, nr. 6, s. 7]

For kort tid siden var der i LIFE offentliggjort et interview med PFLP's ledende talsmand, George Habash. Interviewet er mildest talt uvederhæftigt, da det - foruden at fremstille dr. Habash som en hulkende gammel munk - pålyver PFLP ansvar for afbrændelse af et alderdomshjem i München, sprængning af et fly i luften med et halvt hundrede ombordværende og adskillige andre ting. Interviewet er snedigt lavet, men må betegnes som et sort falskneri.