18.2 C
Copenhagen
onsdag, maj 22, 2024
Ungkommunisten 1969 nr. 6 s. 10-11.
s. 11-15:
"Den linje, som både DKP og Kommunistisk Forbund står for, er på alle måder i modsætning til vor. De reducerer i realiteten den anti-imperialistiske kamp til en bevægelse, der fungerer som protestmaskine for brede kredse.
De ønsker at bruge bevægelsen som hvervekontor til deres hjemlige reformarbejde. På kort sigt vil det i nogen grad lykkes for dem, men det vil ikke være nemt."
Ungkommunisten 1969 nr. 6 s. 6-7.
s. 7-10:
Kommunistiske Revolutionæres Koordinationskomité i Bihar-staten hylder bøndernes revolutionære væbnede kampe i Muzaffapur distriktets Mushahari region og sender de varmeste hilsner til de militante bønder, der tappert modstår statens og herremændenes brutale kontrarevolutionære terror og udholdende fører væbnet modstandskamp under de kommunistiske revolutionæres ledelse.
Ungkommunisten 1969 nr. 6 s. 6-7.
s. 6-7:
Den 22. april 1969 proklamerede Den Al-indiske Koordinationskomite for Kommunistiske Revolutionære oprettelsen af Indiens Kommunistiske Parti (marxistisk-leninistisk), der er baseret på Mao Tse-tungs tænkning.
Ungkommunisten 1969 nr. 6 s. 2-3
s 2-5:
"Brevet indeholder kritik af nogle artikler fra Ungkommunisten, og grunden til at vi bringer det er simpelthen den, at vi er enige i den fremførte kritik."