Ungkommunisten 1970 nr. 6, s. 6-7.
Ungkommunisten 1970 nr. 6, s. 6-7.
1 min read

Om artiklen:

Fra: Ungkommunisten, august 1970, 3. årgang, nr. 6, s. 7.

For kort tid siden var der i LIFE offentliggjort et interview med PFLP’s ledende talsmand, George Habash. Interviewet er mildest talt uvederhæftigt, da det – foruden at fremstille dr. Habash som en hulkende gammel munk – pålyver PFLP ansvar for afbrændelse af et alderdomshjem i München, sprængning af et fly i luften med et halvt hundrede ombordværende og adskillige andre ting. Interviewet er snedigt lavet, men må betegnes som et sort falskneri.