1 min read

Indhold

Intet kan bygges på illusioner

KAK/KUF71624 min read
s. 1-6:
“”Vi bringer i det følgende uddrag af en debat, “…[fra]…”det revolutionære indiske blad “Frontier”. Diskussionen drejer sig om den vesttyske arbejderklasse efter anden verdenskrig og føres mellem den vesttyske ML-organisation KBWs standpunkt […] og standpunktet om den bestukne arbejderklasse. […] Vi bringer hovedindholdet af debatten her, idet den atter engang viser, at ML-grupperne kun kan opretholde deres fantasier om den nuværende vesteuropæiske arbejderklasse ved – som idealister – at forklare denne arbejderklasses objektive afmagt ud fra alverdens subjektive faktorer og ved – som dogmatikere – at lyve om fakta og fylde ud med abstrakte floskler.

USAs landbrugspolitik : Med særlig henblik på hvedeeksporten

KAK/KUF68212 min read
s. 6-8:
“Realiteten er, at fødevarekrisen ikke skyldes “befolkningseksplosion”, men velstandsstigningen i de industrialiserede lande. Verdens befolkning steg med mindre end 50% i årene 1951 til 1971, og i samme tidsrum blev levnedsmiddelproduktionen fordoblet. Det skabte overskud gik ikke til de fattige, men til de rige lande.”