PFLP Forklarer... s. 34-35
7 min read

Om artiklen

Fra: PFLP forklarer… (Futura, 1970, 54 s.) s. 34-36.

PFLPs beskrivelse af situationen i Jordan juni 1970, hvor jordansk militær og reaktionære militser forsøger at tage kontrollen med flygtningelejrene fra palæstinensernes egne organisationer med brutal våbenmagt – begivenheder, der leder frem til at PFLP i nødværge besætter Jordan Continental Hotel, og tager gæsterne, som gisler.
Se næste kapitel med George Habash’s tale til gislerne.
Situationen udviklede sig i september 1970 til en voldsom massakre på de palæstinensiske flygtninge og de palæstinensiske organisationer blev fordrevet til Libanon – senere kaldet “Sorte September”

Forsøgene på at føre den blodtørstige sammensværgelse ud i livet var ment som et afgørende skridt i retning af likvidering af den palæstinensiske modstandsbevægelse og total underkastelse for imperialismen og zionismen. Disse forsøg begyndte, da marionet-regimet førte sine lakajer og agenter – organiseret i fascistiske organisationer med dels lejetropper, dels stammemæssige og reaktionære tilhørsforhold ( som f.eks. Hashimite-organisationen, Al-Ard-organisationen, Rådet for den Palæstinensiske Revolution, Jordans Nationale Union, osv, osv) – frem til kamp mod modstandsbevægelsen og masserne, at inddrage fedayeen i gadekampe, såvel som man planlagde snigmord eller bortførelse af modstandsfolk, kadrer og ledere.

PFLP har ved en række lejligheder advaret mod disse organisationers oprettelse og deres formål og opfordret til agtpågivenhed, forsigtighed, opmærksomhed og forenet aktion for at forpurre disse overlagte komplotter i deres vorden.

Der skal igen gøres opmærksom på, at Frontens stilling blev erklæret på pressekonferencen afholdt første maj, da den afslørede detaljerne i en sammensværgelse planlagt af “Special Bureau”.

De nyligt stedfundne begivenheder tog deres begyndelse ved det reaktionære regimes lejesoldaters overlagte provokationer i Zerqa og Amman sidste søndag. *

PFLP iværksatte bortførelsen af USA’s førstesekretær i Amman for at foregribe udførelsen af deres planer, og blev presset til at sætte ham på fri fod som et resultat af de andre modstandsorganisationers “enstemmighed”, der gav udtryk for, at diplomatens forvaring kunne give myndighederne et påskud til at udvide deres provokationer.

Ikke desto mindre viste PFLP’s opfattelse sig at være mere korrekt og sand, for regimet havde allerede besluttet sig til at gå videre i den plan, det oprindeligt havde besluttet sig til. I virkeligheden betragtede regimet løsladelsen af USA-diplomaten som et tegn på svaghed fra modstandsbevægelsens side.

Den senere udvikling af begivenhederne tog følgende retning:

– En militærvogn med bevæbnede jordanske tropper åbnede ild mod en af Arab Liberation Front’s vejspærringer nær “al-Hussein-lejren”. Fedayeen besvarede ilden, men det lykkedes vognen at undslippe – dog blot for at falde i et nærliggende PFLP-baghold, der åbnede ild og dræbte 3 lejesoldater og sårede en fjerde.

– Kl. 03.30 åbnede et 500 maskingevær, placeret nær ved efterretningskontoret ved Shmersani, ild mod Armed Struggle’s kontor, der ligger i det område. Mange mennesker blev dræbt eller såret. Ambulancer blev også ramt.

– Kl. 16.00 åbnede et baghold af jordanske tropper, placeret nær den engelske ambassade i “Jabal Amman”, ild med maskingeværer mod fedayeen-vogne på vej gennem dette område.

– Det var lysende klart, at Jordans reaktionære myndigheder planlagde et storstilet massivt angreb af agenter og lejetropper med det formål at isolere fedayeen, skræmme masserne og likvidere vore kæmpende. I over en uge eller mere havde mange begivenheder i mange områder givet os tegn nok om denne planlagte sammensværgelse. Derfor havde fedayeen-bevægelsen intet andet valg end at indtage en offensiv holdning til forsvar for vor revolution,

– Kl. 05.00 fandt koncentreret skydning sted i “Central-fængslet”-området i Amman. Mange mennesker blev såret eller dræbt.

– Kl. 09.00 forsøgte en pansret styrke at trænge ind i “Al-Awdah-lejren” (fhv. “Al-Hussein”), kun for at blive slået tilbage og knust af PFLP-militsen. Styrken måtte trække sig tilbage efter at 3 af dens tanks var udslettet. Et modangreb blev så iværksat af PFLP-militsen, som med maskingeværer og håndgranater indtog og besatte hærens radiostation.

– Andre grupper af PFLP-militsen rettede et angreb mod politikontoret i “Al-Awdah-lejren”. Politikontoret blev besat og dets våben beslaglagt.

– Kl. 10.30 startede en stor pansret styrke fra “radio-området” mod “Al-Awdah-lejren”. Men PFLP-militsen kunne standse dens fremtrængen og sætte ild på en tank med Molotov-cocktail. Styrken måtte trække sig tilbage og lejrede sig på “Martyr-kirkegården”, en kilometer fra lejren.

– PFLP-militsen gik over i offensiven, efter at hensigterne fra det reaktionære regime og dets undertrykkelsesapparat var klarlagt og bevist. De var rettet imod lejrene i den hensigt at likvidere dem. Under hensyntagen hertil tog PFLP følgende offensive initiativer:

a) En gruppe fra PFLP-militsen besatte Jordan Continental Hotel i Jabal Amman. Alle hotellets gæster, funktionærer og arbejdere blev behandlet respektfuldt af militsen. Militsens repræsentant forklarede gæsterne det revolutionære sigte med hotellets besættelse. Marionetregimet blev derefter advaret om, at medmindre det standsede ethvert angreb på enhver lejr, ville PFLP ikke være i stand til at garantere liv og sikkerhed for de amerikanske, engelske og vesttyske gidsler i hotellet (der var 88 hotelgæster, heraf 14amerikanere, 14 englændere og 3 vesttyskere).

b) Nogle PFLP-fedayeen besatte sikkerhedspolitiets station på Taj-bjerget. Dette skridt blev taget for at advare myndighederne og lade dem forstå, at revolutionen er i stand til at eskalere sine offensive angreb mod deres institutioner.

– Medlemmer af PFLP-militsen og fedayeen tog del i angrebet på Ammans magistrat. Magistratens indhold blev ødelagt og brændt. PFLP offentliggjorde et kommunique, der slog fast, at såfremt myndighederne ikke standsede sine offensive angreb, ville PFLP tage yderligere skridt til at eskalere sin indsats.

– I mellemtiden åbnede tanks ild mod PFLP’s ashbal-lejr (ashbal – PFLP’s ungdom) på Hussein-bjerget. Adskillige ashbal blev dræbt.

– Slaget ved “Wahadat-lejren” varede fem timer. Alle organisationer deltog. Den Forenede Komite beordrede patruljer til at bevogte lejren.

– Amman blev omringet af regimets tropper og al kommunikation med omverdenen afbrudt. Fedayeen kontrollerede praktisk talt Amman.

– Kl. 17.00 åbnede artilleriet på Kala’a-slottet nær Basman-paladset ild og bombarderede Jora-bjerget. Adskillige mennesker blev dræbt og såret.

– Beduin-enheder nær Hawooz-reservoiret ved Nuzha-bjerget begyndte vilkårligt at bombardere Nuzha. Adskillige mennesker blev dræbt og såret.

– Kampen bredte sig til Zarka, der blev bombarderet af jordansk artilleri.

– Tanks er stadig stationeret ved “Wahadat-lejren”. 81 mortergranater er med mellemrum affyret mod lejren.

– Lejesoldater fyrer stadig med maskingeværer mod byen for at skabe panikstemning. Massernes moral er meget høj. Molotov-cocktails og lette våben overalt. Masserne vil kæmpe til enden.

– Skydningen fortsætter med mellemrum hele dagen. Pansrede styrker er stadig stationeret nær “Revolutions-lejren” (al-Wahada) og “Awdah-lejren” (al-Hussein). De forsøgte at rykke frem mod de to lejre, men blev afvist. De gentog periodisk skydning adskillige gange. Fedayeen besvarede ilden.

– PFLP-folk har erobret et stort antal våben såvel som et antal biler og undertrykkelsesredskaber benyttet af lejetropperne og agenter, har taget et stort antal fanger og kontrollerer indtil nu Jordan Hotel, politiposter i Joufa-, Hussein- og Taj-kvartererne og posten i Nuzha. Masserne, der samles omkring modstandsbevægelsen, er med deres høje moral i stand til at forpurre sammensværgelsen og begrave konspiratorerne.

NED MED ALLE IMPERIALISTISKE OG REAKTIONÆRE SAMMENSVÆRGELSER!

SEJR FOR DEN VÆBNEDE REVOLUTION!

LÆNGE LEVE DET FRIE ARABISKE PALÆSTINA!

Den Folkelige Front for Palæstinas Befrielse

Juni 1970

————-

*) Den 7- juni (oversætterens note)

Om forfatteren / About the Writer

+ posts

Popular Front for the Liberation of Palestine.

Revolutionær organisation dannet i 1967, der arbejder for at befri Palæstina fra den koloniale besættelse og skabe en sekulær demokratisk stat, for både muslimer kristne og jøder.

Revolutionary organization founded in 1967. Working for the liberation of all Palestine from colonial occupation and create a secular democratic state, for muslems, christians and jews.