PFLP Forklarer... s. 40-41
6 min read

Om artiklen

Fra: PFLP forklarer… (Futura, 1970, 54 s.) s. 41-43.

Oversigt over militære operationer foretaget af PFLP i 1. halvdel af 1970.

I den første halvdel af 1970 har de revolutionære styrker fra Den Folkelige Front for Palæstinas Befrielse gennemført i alt 220 vellykkede militære operationer. Disse operationer dækkede hele det besatte palæstinensiske territorium: fra Øvre Galilee i nord til Gaza i syd, og fra Jordandalen Ghor i øst til midt i hjertet af Tel-Aviv i vest. Disse operationer inkluderer ikke andre angreb rettet mod amerikanske interesser udenfor det direkte besatte område. Nedenstående oversigt giver et nogenlunde indtryk af operationernes udbredelse:

1 – 89 operationer i Gaza-området.

2 – 36 operationer i den del af Palæstina, der er besat siden 1948.

3 – 24 operationer i den besatte Vestbred Sektor.

4 – 24 operationer i Øvre Galilee.

5 – 14 operationer i Jordanda1en Ghor.

De mest bemærkelsesværdige operationer udført af PFLP’s styrker i den samme periode er følgende:

(1) Et ansigt til ansigt slag i Al-Maghazi i Gaza-området d. 5.1.70, hvor fjenden led 35 tab, dræbte eller sårede. Tabene på vor side var fire commandoer, som mistede livet i kampen.

(2) “Likvideringen” af den israelske efterretningsofficer “Shekron” d. 26.2.70. “Shekron” havde kommandoen over det mellemste militærdistrikt. Endvidere henrettelsen af “Khdeir Abu Daqqa”, en farlig fjendtlig agent dømt til døden på anklagen om forræderi mod revolutionens sag og henrettet i overensstemmelse hermed d.14.1.70.

(3) En nærkamp udkæmpet af vore revolutionære styrker i Rafah by d. 17.1.70. En israelsk efterretningsofficer blev dræbt d. 27.1.70 i kølvandet på førnævnte slag.

(4) Sprængningen af en af hærens fabrikker i en af Tel-Avivs forstæder d. 1.2.70. Svære fjendtlige tab, både i folk og installationer, blev rapporteret som et resultat af eksplosionen, som rystede et stort område rundt om Tel-Aviv beregnet til 20 km i diameter.

(5) En dynamiteksplosion i nærheden af iltdepotet ved Hadassah Hospitalet i Jerusalem antændte en omfattende storbrand, som ødelagde store mængder fjendtlig ejendom. Den israelske indenrigsminister ankom til stedet, rapporteredes det.

(6) For at fejre den anden årsdag for slaget ved El-Karamah lagde fælles styrker fra Arab Liberation Front, Palestine Popular Struggle Front og fra PFLP natten 20.-21.3-70 et baghold mod fjendtlige patruljer og frontposteringer i Ghor Safi området. Træfningen med fjenden resulterede i en hård kamp over seks timer, i alt 90 fjendtlige soldater blev dræbt eller såret. Tabene på vor side var fem døde, en fra Arab Liberation Front, en fra Palestine Popular Struggle Front og tre fra PFLP’s styrker.

(7) I samarbejde med de kæmpende fra Palestine Liberation Army og El-Fateh gennemførte vore kommandoer angreb ind i de zionistiske bosættelser Dan, Shariya, Dafna og “The Ten Trees” d. 27.3.70.

(8) D. 30.3.70 gennemførtes et åbent slag i Gazaområdet. Slaget udkæmpedes som nærkamp og med en sådan vildhed, at fjendens nerver slog klik og han tog tilflugt til totalitære undertrykkelsesforanstaltninger, som blev brugt mod området med stor brutalitet. Fjenden mistede mere end 30 soldater, dræbte eller sårede, medens to af vore kæmpere mistede livet.

(9) Sprængningen af Lumi Banken i Tel-Aviv i nærheden af “Shalom”-bygningen d. 11.4. 70. Den efterfølgende brand i banken ødelagde en del af bankens udstyr og beholdninger.

(10) Et større åbent slag mellem vore revolutionære kommandoer og zionistiske fjendtlige styrker i Khan Yunis d.7. 4.70. Fjenden led det tunge tab af 32 dræbte soldater. To af vore helte faldt på kamppladsen, medens de modigt råbte for et frit Arabisk Palæstina.

(11) D. 18.4.70 fandt et andet større åbent slag sted i Al-Magazi lejren. Det varede seks timer, og atten af fjendens soldater blev dræbt eller sårede. Vore tab var fire martyrer, hvis begravelsesceremoni blev overværet af Gazas masser, som fulgte kisterne i en stor folkelig demonstration. Ved den lejlighed blev der uddelt pjecer og løbesedler underskrevet af den Folkelige Front. Løbesedlerne opfordrede folket til at strejke i tre dage, styrke deres enhed og kæmpe mod fjenden indtil fuldstændig og gennemgribende befrielse.

(12) En eksplosion inde i en bygning på Tel-Aviv Strand, hvor israelske piloter på amerikanske Phantom flyvemaskiner har deres ophold. Eksplosionen skete d. 21.4.70. Det rapporteredes, at ret mange af piloterne blev dræbt eller såret.

(13) D. 21.4.70 gennemførte kommandoer fra PFLP og fra Palestine Liberation Army en forenet operation i Øvre Galilee. Fjenden påførtes svære tab af soldater og store ødelæggelser af installationer.

(14) D. 27.4.70 blev et antal fabrikker og forretninger sprængt i luften og sat i brand i Petah-Tekva området nær Tel-Aviv.

(15) To af fjendens fabrikker sprængt i luften: (a) en krydsfinér fabrik i Haifas industriområde d. 6.5.70, og (b) en glasfabrik i “Rishon” beliggende nær Tel-Aviv d.13.5.70.

(16) D. 29.5.70 blev kontoret tilhørende Trmid Company nær Beit Maarif i gade nummer 31 nær Tel-Aviv sprængt i luften.

(17) Fjendens styrker blev påført et tab på flere sårede d. 2.6.70, da der skete en eksplosion i svømmebassinet i Nahariya nord for byen “Acre”.

(18) Et angreb med håndgranater mod Jaffa Gate Politi-kontor i det arabiske Jerusalem d. 5.6.70.

(19) En fabrik for dåseprodukter nær “Obek” fabrikken i Ramat Gan i en Tel-Aviv forstad undermineredes med eksplosiver og brandbomber.

(20) En eksplosion i Primary school “No 37” syd for Mahna Yuda gaden og nær Super Sol Markedet ved endestationen i King George gaden i Jerusalem d. 4.6.70.

(21) Ti angreb med håndgranater mod fjendtlige biler i Gaza området indenfor kun en uge .

Disse 220 vellykkede og modige operationer har påført fjenden et samlet tab, der kan opgøres som følger:

(a) mere end 1520 fjendtlige soldater og officerer dræbt eller såret.

(b) 163 fjendtlige militære eller civile køretøjer ødelagt eller sat i brand.

(c) 15 fjendtlige agenter henrettet ved skydning.

(d) ødelæggelse af en del fjendtlige installationer og store skader påført industriområderne gennem eksplosioner.

(e) konfiskering af fjendtlige våben og andre materialer,

Vore tab var på den anden side følgende: 20 af vore heltemodige kæmpere faldt som martyrer, og 3 blev såret og bragt tilbage til deres baser.

Den Folkelige Front For Palæstinas Befrielse

1.7.70.

Om forfatteren / About the Writer

+ posts

Popular Front for the Liberation of Palestine.

Revolutionær organisation dannet i 1967, der arbejder for at befri Palæstina fra den koloniale besættelse og skabe en sekulær demokratisk stat, for både muslimer kristne og jøder.

Revolutionary organization founded in 1967. Working for the liberation of all Palestine from colonial occupation and create a secular democratic state, for muslems, christians and jews.