PFLP Forklarer... s. 32-33
4 min read

Om artiklen

Fra: PFLP forklarer… (Futura, 1970, 54 s.) s. 32-33.

PFLP udtalelse om situationen i Jordan, hvor regimet forsøger at få kontrol over flygtningelejrene, juni 1970, kort tid før Sorte September.

Siden begivenhedernes begyndelse i Jordan er alle konspiratorernes forventninger slået fejl. De troede, at modstandsbevægelsen er isoleret fra masserne og regnede således med, at deres likvidatoriske sammensværgelser kunne få succes. Denne situation fik regimet til at iværksætte sine likvidatoriske sammensværgelser i overensstemmelse med veltilrettelagte skridt og provokationer, som begyndte i Zerka og derefter i Amman.

Det stod fra begyndelsen klart for PFLP, at de begivenheder, marionetregimet udløste i Zerka og Amman, på ingen måde var enkeltpersoners værk, et klart fremsyn, der yderligere blev understreget ved regimets offensiv tirsdag morgen mod fedayeen-centrerne og flygtningelejre. Denne fandt sted efter følgende plan:

a) Indfald i flygtningelejrene for at kontrollere dem og rette slag mod modstandsbevægelsen der.

b) Gennemførelse af udgangsforbud for at foretage arrestationer og snigmord.

c) Gennem de indledende provokationer at forlede modstandsbevægelsen til at opbruge sin ammunition i forsøg på at isolere dens medlemmer og likvidere dens kadrer og organisatoriske arrangementer.

PFLP’s klare fremsyn og dens bevidsthed om realiteten af den folkelige mobilisering har fra begivenhedernes første begyndelse haft til følge, at den fulgte kursen med offensivt forsvar for den folkelige revolution.

Da Fronten arresterede førstesekretæren på US-ambassaden, var det i den hensigt at rette kampen mod komplottets virkelige ledere, der står bag alle marionetregimets sammensværgelser.

Da Fronten efter alle de andre organisationers opfordring løslod US-diplomaten, var det for at gentage dens grundlæggende ønske om modstandsbevægelsens enhed, som er den klippe, hvorpå alle reaktionære, imperialistiske og zionistiske sammensværgelser vil blive knust.

At konfrontere og forpurre en sådan sammensværgelse demonstrerer nødvendigheden af enhed i modstandsbevægelsen og dens ledelse af den folkelige bevægelse, som den er sammensmeltet med, og som ikke har stillet sig tilfreds med at forsvare dens revolutions stillinger, men har besvaret komplottet med at angribe det reaktionære regimes positioner.

PFLP’s ønske om at sammensmelte med den folkelige bevægelse har sat den i stand til at udføre aktioner og operationer, der var planlagt som en del af dens offensive forsvar, som f.eks. besættelsen af politistationer ved Jabal, “al-Taj”, “al-Hussein”, “Joufa”, “Nuzha”, radiostationen og nedbrændingen af hovedstadens magistrat. (En særskilt erklæring fortæller detaljeret om operationerne).

I tilslutning hertil kontrollerer PFLP-militsen Jordan Hotel, og har taget dets beboere i forvaring. De bliver behandlet godt. Amerikanere, englændere og vesttyskere bliver tilbageholdt som gidsler, og Fronten vil ikke indestå for deres liv, såfremt regimet fortsætter med at bombardere flygtningelejrene.

Moralen hos vore bevæbnede masser i Jordan er meget høj. Idet vi støtter os på vore masser, opfordrer vi alle andre organisationer til fortsat at forpligtige sig overfor masserne og afvise ethvert kompromis. De reaktionære autoriteter i Jordan forsøger ved at afgive løfter at vinde tid for at udmatte masserne. Masserne ønsker, at denne kamp skal være den sidste mod dem, der anstiftede sammensværgelserne i november 1968, februar 1970 og den nuværende.

Dette er drivkraften bag de ofre, der er givet og dem, der vil blive givet. Masserne vil kæmpe for at sikre følgende krav, der blev udtrykt i en udtalelse fra den forenede milits’ centrale kommando:

1) Alle hærenheder vender tilbage til deres oprindelige stillinger, og ophævelse af alle skridt taget efter 7.6.70.

2) Alle antirevolutionære organisationer likvideres (Jordans Nationale Union, Special Bureau, Al-Ard-organisationen, Rådet for den Palæstinensiske Revolution og Hashimite-organisationen).

3) Fordrivelse af alle antirevolutionære elementer, som bliver afvist af masserne.

4) Frigivelse af alle tilfangetagne medlemmer af modstandsbevægelsen.

Folkets masser, der har givet og er villige til at give flere martyrer, står heroisk klippefaste, forenede og bevæbnede for at forfølge deres revolutionære mål.

PFLP, som anser masserne for revolutionens eneste faste fundament, gentager sin afvisning af ethvert kompromis.

NED MED REAKTIONÆRE SAMMENSVÆRGELSER!

LÆNGE LEVE DE BEVÆBNEDE MASSERS REVOLUTION!

Den Folkelige Front for Palæstinas Befrielse

juni 1970.

Om forfatteren / About the Writer

+ posts

Popular Front for the Liberation of Palestine.

Revolutionær organisation dannet i 1967, der arbejder for at befri Palæstina fra den koloniale besættelse og skabe en sekulær demokratisk stat, for både muslimer kristne og jøder.

Revolutionary organization founded in 1967. Working for the liberation of all Palestine from colonial occupation and create a secular democratic state, for muslems, christians and jews.