INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Brev fra Engels til Plekhanov, London, 21. maj 1894

[Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s.]

(Uddrag)

…Man bliver virkelig drevet til fortvivlelse over disse engelske arbejdere med deres følelse af indbildt national overlegenhed, med deres i bund og grund borgerlige ideer og meninger, med deres "praktiske" snæversynethed, med den parlamentariske korruption, der har angrebet lederne alvorligt. Men ikke desto mindre sker her noget. Blot vil de "praktiske" englændere være de sidste, der kommer med, men når de kommer med, vil deres deltagelse veje ganske godt til i vægtskålen.

MEOB s. 583.

Ikke tidl. online på dansk
Uddrag på engelsk. Se Marxist Internet Archive, MIA