INDHOLD

Forlaget Futura

På KAKs forlag Futura blev der udgivet bøger og pjecer med tekster af Marx, Engels, Lenin og Mao Tsetung (Zedong).

Bl.a. Mao’s lille røde, som udkom i flere oplag i 2 halvdel af 60’erne.

Desuden bøger med beretninger fra befrielseskampene i Afrika.

Brev fra Marx til Engels, London, d. 17. november 1862

[Marx og Engels: Om kolonier, industrimonopol og arbejderbevægelse. Forlaget Futura 1972, 66 s.]

(Uddrag)

... England har i den sidste tid mere end noget andet land bragt sig i miskredit – arbejderne gennem deres kristne, slaveprægede natur, bourgeois'erne og aristokraterne gennem deres begejstring for slaveri i dets mest direkte form. Men de to manifestationer supplerer hinanden. ...

MEOB s. 538.

Ikke tidl. online på dansk
Online i fuldtekst på engelsk. Se Marxist Internet Archive MIA